Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Продукт 1.1.5: Доклади за одит

Можете да прочетете одиторските доклади, като кликнете върху следните връзки: