Δήμος Χασκόβου
Διεύθυνση:
1, Obstinski Sq.
Χάσκοβο
BG 6300
Βουλγαρία