Πρακτικά 5ης Συνάντησης του Έργου FIRE DETECTION

Στις 17 Φεβρουαρίου 2020, στην πόλη Χάσκοβο της Βουλγαρίας, στον 3ο όροφο του δημαρχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η Πέμπτη Συνάντηση (WP1) των εταίρων του έργου “High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas” (Ακρωνύμιο έργου: FIRE DETECTION).

Πρακτικά 4ης Συνάντησης του Έργου FIRE DETECTION

Στις 13 Μαρτίου 2019, στην πόλη Χάσκοβο της Βουλγαρίας, στον 3ο όροφο του δημαρχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η Τέταρτη Συνάντηση (WP1) των εταίρων του έργου “High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas” (Ακρωνύμιο έργου: FIRE DETECTION).

Πρακτικά 3ης Συνάντησης του Έργου FIRE DETECTION

Στις 17 Οκτωβρίου 2018, στην πόλη Σουφλί της Ελλάδας, στον 1ο όροφο του δημαρχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Συνάντηση (WP1) των εταίρων του έργου “High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas” (Ακρωνύμιο έργου: FIRE DETECTION).

Πρακτικά 2ης Συνάντησης του Έργου FIRE DETECTION

Στις 16 Μαΐου 2018, στην πόλη Χάσκοβο της Βουλγαρίας, στον 3ο όροφο του δημαρχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Συνάντηση (WP1) των εταίρων του έργου “High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas” (Ακρωνύμιο έργου: FIRE DETECTION).

Πρακτικά 1ης Συνάντησης του Έργου FIRE DETECTION

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη Σουφλί της Ελλάδας, στον 1ο όροφο του δημαρχείου της πόλης, πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνάντηση (WP1) των εταίρων του έργου “High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas” (Ακρωνύμιο έργου: FIRE DETECTION).