Протокол от петата среща по проекта FIRE DETECTION

Петата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Хасково (България) на 17 февруари 2020 г.

Протокол от четвъртата среща по проекта FIRE DETECTION

Четвъртата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Хасково (България) на 13 март 2019 г.

Протокол от третата среща по проекта FIRE DETECTION

Третата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Суфли (Гърция) на 17 октомври 2018 г.

Протокол от втората среща по проекта FIRE DETECTION

Втората среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Хасково (България) на 16 май 2018 г.

Протокол от първата среща по проекта FIRE DETECTION

Първата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Суфли (Гърция) на 5 декември 2017 г.