Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Община Хасково

Община Хасково е административен, икономически и културен център на региона с добре развита модерна техническа и социална инфраструктура. Характеризира се с високо качество на живот за жителите и запазената околна среда. Градът е разположен в централната част на Южна България, на кръстопътя между Европа и Близкия изток, което е добра предпоставка за международен търговски и културен обмен.

В община Хасково съществуват изключително благоприятни климатични условия за развитието на овощарството и зеленчукопроизводството. Отглеждането на тютюн е традиционна култура. Съществуват и благоприятни климатични условия за създаване на лозя и развитие на винопроизводството. Промишлеността в общината е специализирана в производството на машини за хранително-вкусовата и млечната промишленост, шивашката и трикотажната промишленост, хлебопроизводството, месната и млечната промишленост, производството на отоплителни и домакински уреди. Традиционният производствен подотрасъл е консервната промишленост.

Районът на Хасково се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център за културни събития. Хасково е известен като един от най-чистите и градове в страната. Екологичната програма на града включва много важни проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинга на въздуха и водите, управлението на околната среда и защитените зони.

За повече информация, моля посетете Уебсайта на Община Хасково.