Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Община Суфли

Община Суфли принадлежи към регионалното звено на Еврос (Регион Източна Македония и Тракия). Столицата му е Суфли. Отстои на 65 км север, североизток от Александруполис. Суфли е на само на 500 м западно от река Марица (Еврос). Състои се от общинските звена Орфей, Суфли и Тихеро.

За първи път Суфли е споменат от турския пътешественик Евлия Челеби през 1667 г. като Софулу. Археологическите находки потвърждават, че районът е бил обитаван през елинистическия период. Суфли е село Кефалохори, освободено от данъците на тогавашната Османска империя. Започва да процъфтява през 19 век и е бил важен търговски център. Създаването на железопътната гара през 1872 г. допринася значително за нейното икономическо развитие. Населението му нараства драстично и докато през 1877 г. е имало около 4680 жители, през 1908 г. то се е увеличило до 12 000-13 000. Суфли е известен главно със своята коприна, създават се 4 фабрики, но това не е единствената професия на жителите .

На територията на общината се намира много важното местообитание на Дадия, както и вкаменената гора на Филакто, най-добре запазената в Европа. В допълнение към естествената среда районът е разпознаваем и с високо развития си културен елемент.

По-голямата част от населението на община Суфли се занимава със селскостопански дейности и има някои преработвателни предприятия.

За повече информация, моля посетете Уебсайта на Община Суфли.