FIRE DETECTION PROJECT

Повишаване на ефективността на системата за опазване на биологичното разнообразие

Водещ бенефициент
Община Суфли
Партньор по проекта
Община Хасково

Fire Detection Project Overview

Общ преглед на проекта

FIRE DETECTION Project Objectives

Цели на проекта

FIRE DETECTION System Description

Системата за откриване на пожар

14
квадратни километри горска площ

5
квадратни километри от зона Натура

информация и екологична осведоменост на учениците и жителите на района

трансфер на знания и резултати през трансграничната зона

FIRE DETECTION Последин Новини