Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Работни пакети и Продукти

Работен пакет 1: Управление на проекти и координация

Водещ бенефициент - Община Суфли

Партньор по проекта - Община Хасково

Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация

Водещ бенефициент - Община Суфли

Партньор по проекта - Община Хасково

Работен пакет 3: Придобиване на инфраструктура

Водещ бенефициент - Община Суфли

Партньор по проекта - Община Хасково

Работен пакет 4: Пилотно изпълнение

Водещ бенефициент - Община Суфли

  • Продукт 4.1.1: Оперативни разходи

Партньор по проекта - Община Хасково

  • Продукт 4.2.1: Оперативни разходи

Работен пакет 5: Развитие на знаеш как

Водещ бенефициент - Община Суфли

Партньор по проекта - Община Хасково