Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Продукти от проекта

Основните резултати от проекта са средството за постигане на целите на проекта.

За постигане на целта

„Подобряване на управлението и защитата на защитените територии“

  • необходими са следните резултати:

Система за наблюдение в реално време с технология за откриване на пожар

Системата ще наблюдава ефективно защитените зони главно от пожари. Всяка от системите за откриване на пожари има способността да локализира заплаха в обхват от 15 км (повърхност от 70.650 ха). За проверка и поддръжка на системите ще бъдат закупени специализиран автомобил – автовишка и пикап 4х4.

  • Изготвяне на оценка на риска

Ще бъдат оценени защитените зони и ще бъдат идентифицирани секторите с по-големи възможности за пожар. Системата за откриване на пожар, базирана на оценката, ще се фокусира по-често в тези сектори и по този начин ще подобри управлението на защитените територии.

За постигане на целта

"Обществената осведоменост"

Ще бъдат предприети различни информационни и рекламни дейности, включително информационна кампания за училищата. По този начин обществеността ще бъде информирана за работата на системата за мониторинг и за опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

За постигане на целта

„Укрепване на чувството за сигурност в защитената зона срещу пожарна опасност“

Ще бъде изготвен анализ на възможностите, свързан с използването на системата за наблюдение за цели, различни от откриването на пожар. Системата за мониторинг може също така да открива незаконни дейности (друга опасност за биологичното разнообразие). Следователно, без страх от пожари и незаконни дейности, условията за живот и предприемачество в района ще бъдат подобрени.

За постигане на целта

„Разширяване на пилотния проект в други защитени зони в трансграничната зона“

За да се оцени възможността за разпространение на резултатите от проекта, ще бъде разработено проучване, което ще оцени резултатите от проекта и възможността за разширяване на проекта в останалата трансгранична зона.