Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Очаквани резултати

Предложената система може да бъде жизненоважна част за интегрираното управление на защитените зони. В резултат на проект FIRE DETECTION:

  • Общо около 7 650 хектара в Гърция и 7 650 хектара в България ще бъдат защитени от пожар и незаконни човешки дейности и по този начин по-добре управлявани.
  • Сред тях приблизително 4000 ha в Гърция и 1000 ha в България са зоните по Натура 2000.
  • Освен това много граждани в Гърция и България ще бъдат информирани за необходимостта и начините за опазване на околната среда и биологичното разнообразие.
  • Крайният резултат от проекта FIRE DETECTION е разпространението на придобитите знания и увеличаването на възможностите за прехвърляне на резултатите в други подобни области.