Изображения на гората Дадия
Характерни образи на гората Дадия
Изображения на системата за откриване на пожар
Изображения на инсталираната система за откриване на пожар в гората на Дадия

Цели на проекта

За да се повиши ефективността на системата за защита на биологичното разнообразие, проектът ще действа главно по следните цели:

Превенция:

Първо, обществеността ще бъде информирана за дейности, които са опасни за околната среда, особено за биологичното разнообразие (възможни причини за пожар) и как да се справят с тези опасности, ако се появят. На второ място, мониторингът на защитените зони ще действа превантивно за пожари и за незаконни дейности, които представляват опасност за биологичното разнообразие

Навременно откриване на опасността:

Чрез системата за мониторинг и изготвената оценка на риска пожарите ще бъдат открити навреме и ще бъдат предприети перки срещу опасността рано. Така защитените зони ще бъдат ефективно управлявани и защитени от пожари, чиято честота се увеличава поради изменението на климата

Ефективно управление на кризи:

Пожарната служба ще има в реално време интегриран образ на пожара и ще се намеси ефективно срещу опасността

Въз основа на горното целите на проекта са следните:

  1. Подобряване на управлението и защитата на защитените зони (особено за опазване на биологичното разнообразие) чрез непрекъснат мониторинг на териториите и по-добро управление на пожарите (предотвратяване, откриване във времето, управление на кризи, оценка на риска).
  2. Информираност на обществото за необходимостта от опазване на околната среда и биологичното разнообразие и предотвратяване на опасностите.
  3. Укрепване на чувството за сигурност в защитената зона срещу пожарна опасност и незаконни дейности. Следователно законното предприемачество в района ще бъде подобрено, особено екотуризъм и екопроизводство, чрез наблюдение и ограничаване на незаконните дейности.
  4. Жизненоважно е този пилотен проект да бъде разширен в други защитени зони в трансграничния ареал. Повечето местообитания в района имат висока трансгранична свързаност и пожарът може да се разшири и в други райони.