Протокол от четвъртата среща по проекта FIRE DETECTION

Четвъртата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Хасково (България) на 13 март 2019 г.

За повече информация, моля, прочетете протокола от срещата