Протокол от първата среща по проекта FIRE DETECTION

Първата среща по проекта (WP1) " High Technology for protection of Biodiversity through early fire detection in high significance protected forest areas " (Проект Акроним: FIRE DETECTION) се проведе в Суфли (Гърция) на 5 декември 2017 г.

За повече информация, моля, прочетете протокола от срещата.